Skip to main content

การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ PCIe และส่วนประกอบตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งส่วนประกอบตัวยกและอะแดปเตอร์ PCIe อะแดปเตอร์ PCIe อาจเป็นการ์ดอีเทอร์เน็ต, อะแดปเตอร์ Host Bus, อะแดปเตอร์ RAID, อะแดปเตอร์ PCIe SSD แบบ Add-In หรืออะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับอื่นๆ อะแดปเตอร์ PCIe แตกต่างกันไปตามประเภท แต่ขั้นตอนการติดตั้งและการถอดนั้นเหมือนกัน

ตัวครอบตัวยกจะแตกต่างกันไปตามการกําหนดค่าด้านหลังเซิร์ฟเวอร์ หัวข้อนี้ใช้ตัวครอบตัวยก 1 ที่มีช่องเสียบแบบความสูงปกติ (FH) สามช่องเป็นตัวอย่างในภาพประกอบ ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะเหมือนกันสำหรับตัวครอบตัวยกอื่นๆ
หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์จะรองรับส่วนประกอบตัวยกที่มีตัวครอบไดรฟ์ 7 มม. เพียงตัวเดียวเท่านั้น ในการเปลี่ยนตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. โปรดดู การเปลี่ยนแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังและตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.
การกำหนดค่าด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ตัวครอบตัวยก 1ตัวครอบตัวยก 2ตัวครอบตัวยก 3
การกำหนดค่าที่มีช่องเสียบ PCIe 8 ช่อง
 • ประเภท 1: ตัวครอบตัวยก 3FH • ประเภท 2: ตัวครอบตัวยก 2FH + 7 มม. • ประเภท 1: ตัวครอบตัวยก 3FH • ประเภท 2: ตัวครอบตัวยก 2FH + 7 มม.ประเภท 3: ตัวครอบตัวยก 2FHการกำหนดค่าที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งตัว
 • ประเภท 1: ตัวครอบตัวยก 3FH • ประเภท 2: ตัวครอบตัวยก 2FH + 7 มม. • ประเภท 1: ตัวครอบตัวยก 3FH • ประเภท 2: ตัวครอบตัวยก 2FH + 7 มม. 
การกำหนดค่าที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง หนึ่งตัว
 • ประเภท 1: ตัวครอบตัวยก 3FH • ประเภท 2: ตัวครอบตัวยก 2FH + 7 มม. • ประเภท 3: ตัวครอบตัวยก 1FH • ประเภท 4: ตัวครอบตัวยก 7 มม. 
การกำหนดค่าที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง หนึ่งตัว
 • ประเภท 1: ตัวครอบตัวยก 3FH • ประเภท 2: ตัวครอบตัวยก 2FH + 7 มม. • ประเภท 3: ตัวครอบตัวยก 1FH • ประเภท 4: ตัวครอบตัวยก 7 มม. 
การกำหนดค่าที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งตัว

ประเภท 3: ตัวครอบตัวยก 1FH • ประเภท 3: ตัวครอบตัวยก 1FH • ประเภท 4: ตัวครอบตัวยก 7 มม.