Skip to main content

การเปลี่ยนแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2

ตําแหน่งของโมดูล M.2 1 จะแตกต่างกันไปตามการกําหนดค่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ หัวข้อนี้ใช้โมดูล M.2 บนแผ่นกั้นลมมาตรฐานเป็นตัวอย่างสำหรับภาพประกอบการเปลี่ยนชิ้นส่วน ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะเหมือนกันสำหรับแผ่นกั้นลมอื่นๆ
ตารางที่ 1. ตำแหน่งโมดูล M.2
รูปที่ 1. บนแผ่นกั้นลมมาตรฐาน
รูปที่ 2. บนแผ่นกั้นลม GPU
รูปที่ 3. บนตัวครอบไดรฟ์ตรงกลางขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง
รูปที่ 4. บนตัวครอบไดรฟ์ตรงกลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง