Skip to main content

ถอดแบ็คเพลน M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลน M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • ก่อนจะถอดหรือเปลี่ยนไดรฟ์ ตัวควบคุมไดรฟ์ (รวมถึงตัวควบคุมที่รวมอยู่บนแผงระบบ), แบ็คเพลนของไดรฟ์ หรือสายไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ก่อน

 • ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID (ไดรฟ์ การ์ด RAID ฯลฯ) ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด

 • หากจะต้องถอดไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe ออกอย่างน้อยหนึ่งตัว ขอแนะนำให้ปิดใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการก่อน

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดสาย M.2 ออกจากแผงระบบ
  หมายเหตุ
  • หากคุณจำเป็นต้องถอดสายออกจากแผงระบบ ให้ปลดสลักหรือแถบปลดล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลก่อน การไม่ปลดแถบก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบ ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ

  • ขั้วต่อบนแผงระบบของคุณอาจดูแตกต่างจากขั้วต่อในภาพประกอบ แต่มีขั้นตอนการถอดเหมือนกัน

   1. กดแถบปลดเพื่อปลดขั้วต่อ

   2. ปลดขั้วต่อออกจากช่องเสียบสาย

  รูปที่ 1. ถอดสายออกจากแผงระบบ
  Disconnecting the front panel cable


  Disconnecting cables from the system board

 3. ถอดแบ็คเพลน M.2
  รูปที่ 2. การถอดแบ็คเพลน M.2
  Remove the M.2 backplane from the tray.
  1. คลายสกรูที่ยึดแบ็คเพลน M.2 เข้ากับแผ่นกั้นลม

  2. เลื่อนแล้วปล่อยคลิปยึดแบ็คเพลน M.2 บนแผ่นกั้นลม

  3. ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากแผ่นกั้นลม

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ถอดไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2 โปรดดู ถอดไดรฟ์ M.2

 2. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่มีตำหนิ ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุในการห่อที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube