Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรระวัง
ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะทำขั้นตอนนี้
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

หมายเหตุ
หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 เมื่อปิดระบบแต่ยังเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC อยู่ พัดลมระบบจะยังหมุนต่อไปด้วยความเร็วที่ต่ำลงอย่างมาก นี่คือการออกแบบของระบบเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสมสำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ถอดแผงครอบอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 หากมี
 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0
  หมายเหตุ
  ตรวจสอบว่าเสียบอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเข้าที่และและขันตะปูควงแน่นดีแล้ว มิฉะนั้น อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 จะไม่ได้รับการเชื่อมต่อแบบเต็มและอาจไม่ทำงาน
  รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0
  OCP 3.0 Ethernet adapter installation

  1. ดันอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OSCSI 3.0 ลงในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่พอดี
  2. ขันตะปูควงให้แน่นเพื่อยึดการ์ด
 4. ติดป้าย OCP เข้ากับด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 2. การติดป้าย OCP
  Attaching the OCP label

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube