Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิโดยรอบ/ระดับความสูง/ความชื้น

เซิร์ฟเวอร์ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลมาตรฐานและแนะนำให้วางในศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม รุ่นเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นอาจไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE Class A2, ASHRAE Class A3, หรือ Class A4 ที่มีข้อจำกัดด้านความร้อนบางประการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ สำหรับข้อมูลการระบายความร้อนโดยละเอียด โปรดดู กฎการระบายความร้อน ประสิทธิภาพของระบบอาจได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่อนุญาต

อุณหภูมิโดยรอบ
 • การทำงาน

  • ASHRAE class A2: 10°C ถึง 35°C (50°F ถึง 95°F)

   อุณหภูมิโดยรอบสูงสุดลดลง 1°C ทุกๆ 300 ม. (984 ฟุต) เพิ่มขึ้นในระดับความสูงเกิน 900 ม. (2,953 ฟุต)

  • ASHRAE class A3: 5°C ถึง 40°C (41°F ถึง 104°F)

   อุณหภูมิโดยรอบสูงสุดลดลง 1°C ทุกๆ 175 ม. (574 ฟุต) เพิ่มขึ้นในระดับความสูงเกิน 900 ม. (2,953 ฟุต)

  • ASHRAE class A4: 5°C ถึง 45°C (41°F ถึง 113°F)

   อุณหภูมิโดยรอบสูงสุดลดลง 1°C ทุกๆ 125 ม. (410 ฟุต) เพิ่มขึ้นในระดับความสูงเกิน 900 ม. (2,953 ฟุต)

 • เซิร์ฟเวอร์ปิด: -10°C ถึง 60°C (14°F ถึง 140°F)

 • การจัดส่ง/การจัดเก็บ: -40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)

ระดับความสูงสูงสุด3,050 ม. (10,000 ฟุต)
ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว)
 • การทำงาน:

  • ASHRAE class A2: 20%–80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 21°C (70°F)

  • ASHRAE class A3: 8%–85%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)

  • ASHRAE class A4: 8%–90%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)

 • การจัดส่ง/เก็บรักษา: 8%–90%

การสั่นสะเทือนและการกระแทก

เซิร์ฟเวอร์มีข้อจํากัดด้านการสั่นสะเทือนและการกระแทกดังต่อไปนี้:
 • การสั่นสะเทือน

  • ปฏิบัติการ: 0.21 G rms ที่ 5 Hz ถึง 500 Hz เป็นเวลา 15 นาที ใน 3 แกน

  • ไม่ปฏิบัติการ: 1.04 G rms ที่ 2 Hz ถึง 200 Hz เป็นเวลา 15 นาที ใน 6 พื้นผิว

 • การกระแทก

  • ปฏิบัติการ: 15 G เป็นเวลา 3 มิลลิวินาทีในแต่ละทิศทาง (ค่าบวกและค่าในแกนลบ X, Y และ Z)

  • ไม่ปฏิบัติการ:

   • 23-31 กก.: 35 G สำหรับการเปลี่ยนแปลงความเร็ว 152 นิ้ว/วินาที ใน 6 พื้นผิว

   • 32 กก. - 68 กก.: 35 G สำหรับการเปลี่ยนแปลงความเร็ว 136 นิ้ว/วินาที ใน 6 พื้นผิว

การปล่อยเสียงรบกวน

เซิร์ฟเวอร์มีการประกาศเกี่ยวกับการปล่อยเสียงรบกวนดังต่อไปนี้

การกำหนดค่าระดับพลังเสียง (LWAd)ระดับความดันเสียง (LpAm)
ปกติ
 • เดินเครื่องเปล่า: 5.9 เบล

 • ปฏิบัติการ: 6.2 เบล

 • เดินเครื่องเปล่า: 42.6 dBA

 • ปฏิบัติการ: 45.8 dBA

ที่จัดเก็บข้อมูล
 • เดินเครื่องเปล่า: 7.6 เบล

 • ปฏิบัติการ: 7.6 เบล

 • เดินเครื่องเปล่า: 60 dBA

 • ปฏิบัติการ: 60.3 dBA

GPU
 • เดินเครื่องเปล่า: 7.2 เบล

 • ปฏิบัติการ: 8.5 เบล

 • เดินเครื่องเปล่า: 56.3 dBA

 • ปฏิบัติการ: 68.5 dBA

ระดับเสียงที่ระบุไว้อ้างอิงจากการกําหนดค่าต่อไปนี้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามการกำหนดค่า/เงื่อนไข เช่น โปรเซสเซอร์และ GPU กำลังไฟสูง และอะแดปเตอร์เครือข่ายกำลังไฟสูง เช่น อะแดปเตอร์ PCIe ของ Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 หรืออะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP ของ Broadcom 57454 10GBASE-T 4 พอร์ต OSCSI Ethernet

การกำหนดค่าโปรเซสเซอร์หน่วยความจำไดรฟ์อะแดปเตอร์ RAIDการ์ด OCPแหล่งจ่ายไฟอะแดปเตอร์ GPU
ปกติCPU 165W 2 ตัวDIMM 64G 8 ตัวSAS HDD ขนาด 2.4 TB 8 ตัวRAID 940-8iIntel X710-T2L 10GBASE-T OCP 2 พอร์ตPSU 750W 2 ตัวไม่
ที่จัดเก็บข้อมูลCPU 165W 2 ตัวDIMM 64G 16 ตัวSAS HDD ขนาด 14 TB 20 ตัวRAID 940-8iPSU 1100W 2 ตัวไม่
GPUCPU 205W 2 ตัวDIMM 64G 32 ตัวSAS HDD ขนาด 2.4 TB 16 ตัวRAID 940-8iPSU 1800W 2 ตัวGPU V100S 3 ตัว
หมายเหตุ
 • ระดับเสียงเหล่านี้วัดในสภาพแวดล้อมระบบเสียงที่มีการควบคุมตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย ISO7779 และได้รับการรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296

 • กฎข้อบังคับของภาครัฐ (เช่น กฎข้อบังคับที่กำหนดโดย OSHA หรือข้อบังคับของประชาคมยุโรป) อาจครอบคลุมการได้รับระดับเสียงรบกวนในสถานที่ทำงาน และอาจมีผลบังคับใช้กับคุณและการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ระดับความดันเสียงจริงที่วัดในการติดตั้งของคุณจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงจำนวนแร็คในการติดตั้ง ขนาด วัสดุ และการปรับแต่งห้อง รวมถึงระดับเสียงรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ อุณหภูมิแวดล้อมของห้อง และตำแหน่งของพนักงานที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์ นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของภาครัฐดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเพิ่มเติมหลายประการ รวมถึงระยะเวลาการสัมผัสและการสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงของพนักงาน Lenovo ขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านนี้เพื่อระบุว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับหรือไม่

การปนเปื้อนของอนุภาค

ข้อควรสนใจ
อนุภาคที่ลอยในอากาศ (รวมถึงเกล็ดหรืออนุภาคโลหะ) และกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้อุปกรณ์เกิดความเสี่ยงดังที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้

ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีระดับอนุภาคสูงจนเกินไปหรือมีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซที่เป็นอันตราย สร้างความเสียหายที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงาน ข้อกำหนดนี้จึงระบุถึงข้อจำกัดสำหรับอนุภาคและก๊าซ ซึ่งมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสียหายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ข้อจำกัดนี้จะต้องไม่นำไปพิจารณาหรือใช้เป็นข้อกำหนดขั้นสุดท้าย เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆ มากมาย เช่น อุณหภูมิหรือปริมาณความชื้นของอากาศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ของอนุภาคหรือสารกัดกร่อนทางสิ่งแวดล้อมและสิ่งปนเปื้อนที่เป็นก๊าซ หากข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงนี้ไม่มีระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณจำเป็นต้องนำแนวปฏิบัติมาใช้เพื่อรักษาระดับอนุภาคและก๊าซให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ หาก Lenovo พิจารณาว่าระดับของอนุภาคหรือก๊าซในสภาพแวดล้อมระบบของคุณทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย Lenovo อาจกำหนดเงื่อนไขการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเพื่อดำเนินมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมในการบรรเทาการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดยการดำเนินมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมดังกล่าวนั้นเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

ตารางที่ 1. ข้อกำหนดสำหรับอนุภาคและก๊าซ.

ข้อกำหนดสำหรับอนุภาคและก๊าซ

สิ่งปนเปื้อนข้อกำหนด
ก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยา
ระดับความรุนแรง G1 ตาม ANSI/ISA 71.04-19851:
 • ระดับการทำปฏิกิริยาของทองแดงจะต้องน้อยกว่า 200 อังสตรอมต่อเดือน (Å/month ≈ 0.0035 μg/cm2-hour weight gain)2

 • ระดับการทำปฏิกิริยาของเงินจะต้องน้อยกว่า 200 อังสตรอมต่อเดือน (Å/month ≈ 0.0035 μg/cm2-hour weight gain)3

 • ต้องดำเนินการตรวจสอบการทำปฏิกิริยากัดกร่อนของก๊าซประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว) ที่ด้านหน้าของตู้แร็ค บริเวณช่องอากาศเข้าที่ความสูงของโครงเหนือพื้นหนึ่งส่วนสี่และสามส่วนสี่ หรือที่ซึ่งความเร็วอากาศสูงกว่ามาก

อนุภาคที่ลอยในอากาศ

ศูนย์ข้อมูลต้องได้มาตรฐานความสะอาด ISO 14644-1 ระดับ 8

สำหรับศูนย์ข้อมูลที่ไม่มีอุปกรณ์ปรับอุณหภูมิแบบอากาศข้าง ให้เลือกวิธีกรองหนึ่งวิธีต่อไปนี้เพื่อให้ได้มาตรฐาน ISO 14644-1 ระดับ 8:
 • อากาศภายในห้องจะได้รับการกรองอย่างต่อเนื่องด้วยตัวกรอง MERV 8

 • อากาศที่เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลจะได้รับการกรองด้วยตัวกรอง MERV 11 หรือตัวกรอง MERV 13 ที่ดีกว่า

สำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีอุปกรณ์ปรับอุณหภูมิแบบอากาศข้าง (Air-side Economizer) ตัวกรองที่เลือกจะผ่านมาตรฐานความสะอาด ISO ระดับ 8 ตามกับเงื่อนไขเฉพาะที่ปรากฏบนศูนย์ข้อมูล

 • ความชื้นสัมพัทธ์ที่ทำให้อนุภาคที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศละลายต้องมีค่ามากกว่า 60% RH4

 • ศูนย์ข้อมูลต้องปลอดเส้นสังกะสี 5

 • 1 ANSI/ISA-71.04-1985. สภาพแวดล้อมในการวัดกระบวนการและระบบการควบคุม: สารปนเปื้อนทางอากาศ Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.
 • 2 การหาค่าอนุพันธ์ของค่าสมมูลระหว่างอัตราการเกิดสนิมทองแดงในเนื้อของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นสนิมใน Å/เดือน และอัตราน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Cu2S และ Cu2O เกิดขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • 3 การหาค่าอนุพันธ์ของค่าสมมูลระหว่างอัตราการเกิดสนิมเงินในเนื้อของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นสนิมใน Å/เดือน และอัตราน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Ag2S เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ขึ้นสนิม
 • 4 ความชื้นสัมพัทธ์ที่ทำให้อนุภาคที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศละลาย คือ ความชื้นสัมพัทธ์ในระดับที่ฝุ่นดูดซับน้ำมากเพียงพอที่จะเกิดการเปียกชื้นและทำให้เกิดการนำไฟฟ้าโดยไอออน
 • 5 เก็บตัวอย่างเศษพื้นผิวโดยการสุ่มจากส่วนต่างๆ ของศูนย์ข้อมูล 10 ส่วน ด้วยเทปกาวนำไฟฟ้าทรงจาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ซม. บนโคนโลหะ หากตรวจสอบเทปกาวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) แล้วไม่พบเส้นสังกะสี จะถือว่าศูนย์ข้อมูลปราศจากเส้นสังกะสี