Skip to main content

ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์

เซิร์ฟเวอร์รองรับแบ็คเพลนต่อไปนี้ตามการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์:

แบ็คเพลนด้านหน้า SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

รูปที่ 1. ขั้วต่อบนแบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

1 ขั้วต่อ SAS2 ขั้วต่อไฟฟ้า

แบ็คเพลนด้านหน้า AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

รูปที่ 2. ขั้นต่อบนแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

1 ขั้วต่อ NVMe 6-72 ขั้วต่อ NVMe 4-5
3 ขั้วต่อ SAS4 ขั้วต่อไฟฟ้า
5 ขั้วต่อ NVMe 2-36 ขั้วต่อ NVMe 0-1

แบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง

รูปที่ 3. ขั้วต่อบนแบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง

1 ขั้วต่อไฟฟ้า 22 ขั้วต่อ SAS 0
3 ขั้วต่อ SAS 14 ขั้วต่อไฟฟ้า 1

แบ็คเพลนด้านหน้า SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 8 ช่อง

รูปที่ 4. ขั้วต่อบนแบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 8 ช่อง

1 ขั้วต่อ SAS 12 ขั้วต่อ SAS 0
3 ขั้วต่อไฟฟ้า 

แบ็คเพลนด้านหน้า SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง

รูปที่ 5. ขั้วต่อบนแบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง

1 ขั้วต่อ SAS 22 ขั้วต่อ SAS 1
3 ขั้วต่อ SAS 04 ขั้วต่อไฟฟ้า 1
5 ขั้วต่อไฟฟ้า 2 

แบ็คเพลนด้านหน้า AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง

รูปที่ 6. ขั้นต่อบนแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง

1 ขั้วต่อ SAS 22 ขั้วต่อ NVMe 8-9
3 ขั้วต่อไฟฟ้า 24 ขั้วต่อ SAS 1
5 ขั้วต่อ SAS 06 ขั้วต่อ NVMe 2-3
7 ขั้วต่อ NVMe 0-18 ขั้วต่อไฟฟ้า 1
9 ขั้วต่อ NVMe 4-510 ขั้วต่อ NVMe 6-7
11 ขั้วต่อ NVMe 10-11 

แบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง

รูปที่ 7. ขั้วต่อบนแบ็คเพลนตัวขยาย SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง
Connectors on the 12 x 3.5-inch front expander backplane
1 ขั้วต่อ SAS 02 ขั้วต่อ SAS 1
3 ขั้วต่อไฟฟ้า 

แบ็คเพลนด้านหลัง/ตรงกลาง SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

รูปที่ 8. ขั้วต่อบนแบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

1 ขั้วต่อไฟฟ้า2 ขั้วต่อ SAS

แบ็คเพลนตรงกลาง/ด้านหลัง AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

รูปที่ 9. ขั้วต่อแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

1 ขั้วต่อ NVMe 2-33 ขั้วต่อไฟฟ้า
2 ขั้วต่อ NVMe 0-14 ขั้วต่อ SAS

แบ็คเพลนกลาง NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

รูปที่ 10. ขั้วต่อบนแบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

1 ขั้วต่อ NVMe 2-32 ขั้วต่อ NVMe 0-1
3 ขั้วต่อไฟฟ้า 

แบ็คเพลนด้านหลัง/ตรงกลาง SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

รูปที่ 11. ขั้วต่อบนแบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

1 ขั้วต่อ SAS2 ขั้วต่อไฟฟ้า

แบ็คเพลนด้านหลัง: SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง

รูปที่ 12. ขั้วต่อบนแบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง

1 ขั้วต่อไฟฟ้า2 ขั้วต่อ SAS

แบ็คเพลนด้านหลัง: SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

รูปที่ 13. ขั้วต่อบนแบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

1 ขั้วต่อ SAS 12 ขั้วต่อไฟฟ้า
1 ขั้วต่อ SAS 0