Skip to main content

ติดตั้งแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงระบบ

เมื่อต้องการติดตั้งแผงระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแผงระบบใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีบนด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแผงระบบใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. จับสลักปลดล็อค 1 และที่จับ 2 พร้อมกัน เพื่อวางแผงระบบลงในตัวเครื่อง แล้วเลื่อนแผงระบบไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
  ตรวจดูให้แน่ใจว่า:
  • แผงระบบใหม่ยึดด้วยสลักเกลียวยึด 3 บนตัวเครื่อง

  • ขั้วต่อด้านหลังบนแผงระบบใหม่ถูกเสียบเข้ากับช่องที่สอดคล้องกันในแผงด้านหลัง

  • สลักปลดล็อค 1 จะยึดแผงระบบให้เข้าที่

  รูปที่ 1. การติดตั้งแผงระบบ
  System board installation

หลังการติดตั้งแผงระบบ:
 1. ติดตั้งส่วนประกอบที่คุณถอดออกจากแผงระบบที่ใช้งานไม่ได้ โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องใน ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

 2. ดันแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่จนกว่าจะคลิกเข้าที่

 3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

 4. อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ (VPD) ใหม่ ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่ออัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง ดูอัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

 5. เปิดใช้งาน TPM/TCM ดู เปิดใช้งาน TPM/TCM

 6. หรือเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัย ดูเปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI