Skip to main content

ถอดแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงระบบ

ก่อนการถอดแผงระบบ:
 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 2. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 3. ถอดตัวครอบพัดลมระบบ ดูถอดตัวครอบพัดลมระบบ

 4. บันทึกตำแหน่งของสายที่เชื่อมต่อกับแผงระบบ แล้วจึงถอดสายทั้งหมดออก

  ข้อควรสนใจ
  ปลดสลัก คลิปยึดสาย แถบปลดล็อค หรือตัวล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลเสียก่อน การไม่ปลดสิ่งเหล่านี้ก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ขั้วต่อสายบนแผงระบบ ขั้วต่อสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ
 5. ถอดส่วนประกอบใดๆ ต่อไปนี้ที่ติดตั้งบนแผงระบบ และเก็บไว้ในพื้นที่ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตและมีความปลอดภัย: กรุณาดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องในบทนี้

  • โมดูลหน่วยความจำ

  • อะแดปเตอร์ LOM

  • แบ็คเพลนของ M.2

  • TCM/TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

  • แบตเตอรี่ CMOS

  • อะแดปเตอร์ RAID บนช่องเสียบอะแดปเตอร์ RAID

  • อะแดปเตอร์ PCIe

  • ส่วนประกอบตัวยก

  • ส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง

  • PHM

   สำคัญ
   อย่าแยกชิ้นส่วน PHM
 6. ดึงแหล่งจ่ายไฟออกเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดออกจากแผงระบบแล้ว

เมื่อต้องการถอดแผงระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ยกสลักปลดล็อค 1 และที่จับ 2 ขึ้นพร้อมกัน และเลื่อนแผงระบบไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น ยกแผงระบบออกจากด้านหน้าของแชสซี
รูปที่ 1. การถอดแผงระบบ
System board removal

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแผงระบบชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

สำคัญ
ก่อนที่จะส่งคืนแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นของช่องโปรเซสเซอร์จากแผงระบบใหม่ การเปลี่ยนฝาครอบกันฝุ่นของช่องเสียบโปรเซสเซอร์:
 1. ถอดฝาครอบกันฝุ่นจากส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนแผงระบบใหม่ และจัดวางให้ถูกต้องเหนือส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนแผงระบบที่ถอดออก

 2. ค่อยๆ กดขาฝาครอบกันฝุ่นเข้าส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์ โดยกดที่บริเวณขอบด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับพินในซ็อกเก็ต คุณอาจได้ยินเสียงคลิกเมื่อฝาครอบกันฝุ่นติดตั้งแน่นดีแล้ว

 3. ตรวจสอบ ว่าฝาครอบกันฝุ่นยึดเข้ากับส่วนประกอบของช่องเสียบโปรเซสเซอร์แน่นดีแล้ว

หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลแผงระบบ ให้ทำตามคำใน แยกชิ้นส่วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล สำหรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น