Skip to main content

ติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง B1/B2 (กลาง)

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งผนังด้านหลัง B1 หรือ B2 เข้ากับตำแหน่งกลางบริเวณด้านหลังตัวเครื่อง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. นำชิ้นส่วนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ปิดเซิร์ฟเวอร์

  2. ถอดฝาครอบด้านบน โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน

  3. บันทึกและถอดสายเคเบิลใดก็ได้ ดู การเดินสายภายใน

  4. ถอดส่วนประกอบที่กีดขวางการดำเนินการ

  5. ติดตั้งส่วนประกอบที่จำเป็นก่อนการติดตั้งหรือถอดส่วนประกอบ

 3. ติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง B1
  หมายเหตุ
  รูปนี้แสดงเฉพาะการติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง B1 สำหรับโครงยึดผนังด้านหลัง B2 สามารถติดตั้งได้โดยใช้ขั้นตอนแบบเดียวกัน
  รูปที่ 1. การติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง B1
  B1 rearwall bracket installation

  1. จัดแนวรูบนโครงยึดผนังด้านหลังและตัวเครื่องให้ตรงกัน ติดตั้งโครงยึดเข้ากับตัวเครื่องตามภาพ
  2. ขันสกรูสองชุดเพื่อยึดโครงยึดผนังด้านหลังให้แน่น

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube