Skip to main content

ถอดอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดชุดแหล่งจ่ายไฟ

เกี่ยวกับงานนี้

 • หากชุดแหล่งจ่ายไฟที่จะถอดออกเป็นชุดเดียวที่ติดตั้ง แหล่งจ่ายไฟจะเป็นแบบที่ไม่ใช่แบบ Hot Swap และคุณต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะถอดแหล่งจ่ายไฟ เพื่อสนับสนุนโหมดสำรองและ Hot-swap คุณต้องติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap เพิ่มอีกหนึ่งตัว

 • คุณไม่จาเป็นต้องตั้งค่าโหมดการสำรองพลังงานด้วยตัวเอง BMC ของเซิร์ฟเวอร์สามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติตามจำนวนชุดแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้ง

  • เมื่อติดตั้งชุดแหลงจ่ายไฟเพียง 1 ชุด โหมดการสำรองจะถูกตั้งค่าเป็น “โหมดไม่มีการสำรอง”

  • เมื่อติดตั้งชุดแหลงจ่ายไฟ 2 ชุด โหมดการสำรองจะถูกตั้งค่าเป็น “สำรอง N+N” หากชุดแหล่งจ่ายไฟชุดใดชุดหนึ่งล้มเหลวหรือถูกถอดออก BMC จะรายงานเหตุการณ์และตั้งค่าโหมดการสำรองเป็น “โหมดไม่มีการสำรอง” โดยอัตโนมัติ

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. หากเซิร์ฟเวอร์อยู่ในตู้แร็ค ให้ปรับอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล (CMA) เพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องใส่แหล่งจ่ายไฟได้
  รูปที่ 1. การปรับ CMA
  Adjusting the CMA to get access to the power supply

  1. กดโครงยึดที่ปิดลง 1 และหมุนไปยังตำแหน่งเปิด

  2. หมุน CMA ไม่ให้กีดขวางทางเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งจ่ายไฟได้

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ Hot-swap และเต้ารับไฟฟ้า
  • สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟ 240 V DC ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดปลายทั้งสองด้านของสายไฟและเก็บไว้ในตำแหน่งที่ปลอด ESD

  • สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟ AC ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดปลายทั้งสองด้านของสายไฟและเก็บไว้ในตำแหน่งที่ปลอด ESD

  • สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟ –48V dc:

   1. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า

   2. ใช้ไขควงหัวแบนเพื่อคลายสกรูยึดบนขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ

   3. ถอดสายไฟออกจากชุดแหล่งจากไฟและเก็บไว้ในตำแหน่งที่ปลอด ESD

  หมายเหตุ
  หากคุณต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟสองแหล่ง ให้เปลี่ยนทีละแหล่ง เพื่อให้มั่นใจว่าแหล่งจ่ายไฟของเซิร์ฟเวอร์จะไม่ขาดช่วง อย่าถอดสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟที่เปลี่ยนเป็นลำดับที่สอง จนกว่าไฟ LED จ่ายไฟขาออกของแหล่งจ่ายไฟที่เปลี่ยนเป็นลำดับแรกจะสว่างขึ้นมาเสียก่อน หากต้องการดูตำแหน่งของไฟ LED จ่ายไฟขาออก โปรดไปที่ ไฟ LED มุมมองด้านหลัง
 3. กดแถบปลดล็อคไปทางที่จับพร้อมกับค่อยๆ ดึงที่จับอย่างระมัดระวังเพื่อเลื่อนแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap ออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การถอดแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap
  Hot-swap power supply removal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟใหม่ หรือติดตั้งแผงครอบแหล่งจ่ายเพื่อครอบช่องใส่แหล่งจ่ายไฟ โปรดดู ติดตั้งอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

  สำคัญ
  เพื่อให้การระบายความร้อนเป็นไปอย่างเหมาะสมระหว่างการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ตามปกติ ช่องแหล่งจ่ายไฟทั้งสองจะต้องไม่ว่าง หมายความว่าจะต้องมีการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟในแต่ละช่อง หรือช่องหนึ่งมีการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟและอีกช่องหนึ่งมีการติดตั้งแผงครอบแหล่งจ่ายไฟ
 2. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap ตัวเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุในการห่อที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube