Skip to main content

การเปลี่ยนโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดหรือติดตั้งโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว