Skip to main content

ติดตั้งโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีไดรฟ์ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำไดรฟ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

การติดตั้งโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
 1. จัดแนวรูนำร่องบนโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ให้ตรงกับหมุดนำร่องบนส่วนประกอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แล้ววางโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์บนส่วนประกอบ
 2. ขันน็อตยึดให้แน่นเพื่อยึดโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์เข้ากับส่วนประกอบ
  รูปที่ 1. การติดตั้งโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  Installing the 2.5-inch drive backplane module

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ต่อสายไฟและสายสัญญาณเข้ากับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว อีกครั้ง

 2. ติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แบบ Hot-swap หรือแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์อีกครั้ง (ถ้ามี) ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

 3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์