Skip to main content

ถอดโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว ทั้งหมดออกจากตัวเครื่อง ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว วางไดรฟ์บนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ถอดสายไฟและสายสัญญาณออกจากแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
 3. ถอดโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  1. คลายน็อตยึดบนโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์
  2. ยกโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ออกจากตัวเครื่อง
   รูปที่ 1. การถอดโมดูลแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
   Removing the 2.5-inch drive backplane module
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน ดู ติดตั้งโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง