Skip to main content

ถอดแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอด แผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายบน โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า ให้ถอดออกก่อน
  3. ถอด โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า ดู ถอดโมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า
 2. คลายสกรูทั้งห้าตัวเพื่อถอดออก แผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า ออกจากตัวนำ
  รูปที่ 1. การถอด แผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า
  Removing the แผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน ดู ติดตั้งแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง