Skip to main content

ติดตั้งแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้ง แผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
  • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีไดรฟ์ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำไดรฟ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

จัดแนว แผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า ให้ตรงกับรูสกรูบนตัวนำ แล้วขันสกรูห้าตัวให้แน่นเพื่อยึด แผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า เข้ากับตัวนำ
รูปที่ 1. การติดตั้ง แผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า
Installing the แผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

หลังจากดำเนินการเสร็จ

  1. ติดตั้ง โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้าใหม่ ดู ติดตั้งโมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

  2. เชื่อมต่อสายที่ต้องการอีกครั้ง

  3. ติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายเข้ากับ โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้าอีกครั้ง ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่าย

  4. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์