Skip to main content

ติดตั้งโมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้ง โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีไดรฟ์ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำไดรฟ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ติดตั้ง โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า
  1. ดันสลักปลดล็อคบนครอสบาร์
  2. จับโมดูลที่มุมหนึ่ง แล้วเสียบหมุดสองตัวบนแผงระบบลงในรูบนโมดูล
  3. วางโมดูลลงในตัวเครื่อง
   รูปที่ 1. การวาง โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า ลงในตัวเครื่อง
   Placing the โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า into the chassis
 2. เลื่อน โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า ไปทางด้านหน้าของตัวเครื่องจนกว่าหมุดบนแผงระบบจะเข้าที่ในรูบนโมดูล
  รูปที่ 2. การติดตั้ง โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า
  Installing the โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. เชื่อมต่อสายที่ต้องการอีกครั้ง

 2. ติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายเข้ากับ โมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้าอีกครั้ง ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่าย

 3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์