Skip to main content

ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (ถ้ามี) ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว วางไดรฟ์บนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
  3. ถอดโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ดู ถอดโมดูลแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
 2. ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  1. คลายสกรูสองตัวบนแบ็คเพลนออก
  2. ถอดแบ็คเพลนออกจากโมดูลแบ็คเพลน
   รูปที่ 1. การถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
   Removing the 2.5-inch drive backplane
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง