Skip to main content

ปัญหาการกำหนดค่าการเดินสายหรือตัวครอบส่วนขยาย PCIe

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเดินสาย PCIe

ในกรณีที่การเชื่อมต่อสาย PCIe หลวมหรือเดินสายไปถูกต้อง ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดจะติด และระบบจะบันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์ XClarity Controller:
The connector %s has encountered a configuration error.
โดย %s จะเป็นสตริงใดสตริงหนึ่งต่อไปนี้:
 • ตัวยก IO

 • ส่วนขยาย PCIe 1

 • ส่วนขยาย PCIe 2

 • PCIe Conn N โดย N เป็นหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 12 ที่แสดงขั้วต่อ PCIe บนแผงระบบ

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:
 • ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวครอบส่วนขยาย I/O ให้ตรวจสอบว่าจัมเปอร์ 11 (J11) บนการ์ดตัวครอบส่วนขยาย I/O นั้นได้รับการตั้งค่าเป็น Default

 • ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวครอบส่วนขยาย PCIe 1 หรือตัวครอบส่วนขยาย PCIe 2 ให้ตรวจสอบว่าจัมเปอร์ 11 (J11) บนการ์ดตัวครอบส่วนขยาย PCIe นั้นได้รับการตั้งค่าเป็น Inverted

 • ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด PCIe Conn N:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสาย PCIe ทั้งหมดเข้ากับตำแหน่งที่ถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินสายได้ที่:
  2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่หลวม เพื่อให้แน่ใจว่าสายทั้งหมดเข้าที่และยึดกับแผงระบบและการ์ดตัวครอบส่วนขยายอย่างถูกต้อง