Skip to main content

รายการตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

ใช้รายการตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นี้ เพื่อยืนยันว่าคุณได้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยสมบูรณ์

ในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. แกะบรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์ ดู ชิ้นส่วนที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์

 2. ตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์

  1. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็คแบบมาตรฐานโดยใช้ชุดรางที่จัดส่งมาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ ดู คู่มือการติดตั้งแร็ค ที่มาพร้อมกับชุดรางเสริม

   หมายเหตุ
   เซิร์ฟเวอร์ Product_name ออกแบบมาเพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงได้ขณะที่ติดตั้งอยู่ในแร็ค คุณไม่จำเป็นต้องถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็คเพื่อทำการซ่อมบำรุง อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นติดตั้งอยู่ต่ำพอในแร็คเพื่อให้สามารถรองรับคุณลักษณะนี้ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ด้านบนสุดของแร็ค (41U และ 42U) ก็จะไม่มีระยะห่างเพียงพอสำหรับถอดฝาครอบด้านบน
  2. เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตและสายไฟเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู มุมมองด้านหลัง เพื่อระบุตำแหน่งของขั้วต่อต่างๆ ดู เดินสายเซิร์ฟเวอร์ เพื่อดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเดินสายไฟ

  3. เปิดเซิร์ฟเวอร์ ดู เปิดเซิร์ฟเวอร์
   หมายเหตุ

   คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซหน่วยประมวลผลการจัดการเพื่อกำหนดค่าระบบโดยไม่ต้องเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เมื่อใดก็ตามที่เซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับพลังงาน อินเทอร์เฟซหน่วยประมวลผลการจัดการจะพร้อมใช้งาน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึงโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์การจัดการ ให้ดู:

   ส่วน “การเปิดและใช้งานเว็บอินเทอร์เฟซ XClarity Controller” ในเวอร์ชันเอกสาร XCC ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Controller

  4. ยืนยันว่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์มีการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ดู ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

 3. กำหนดค่าระบบ

  1. เชื่อมต่อ Lenovo XClarity Controller เข้ากับเครือข่ายการจัดการ ดู ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับ Lenovo XClarity Controller

  2. หากจำเป็น ให้ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ ดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

  3. กำหนดค่าเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ ดู กำหนดค่าเฟิร์มแวร์

  4. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ดู ปรับใช้ระบบปฏิบัติการ

  5. สำรองข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ดู สำรองข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

  6. ติดตั้งแอปพลิเคชันและโปรแกรมที่ต้องการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์