Skip to main content

ติดตั้งฝานิรภัย

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งฝานิรภัย

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
  • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

  1. เสียบแถบบนฝานิรภัยเข้าไปในช่องบนมือจับแร็คด้านขวา จากนั้นกดสลักปลดล็อคค้างไว้ แล้วหมุนฝานิรภัยเข้าหาตัวเครื่องจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะคลิกเข้าที่
    รูปที่ 1. การติดตั้งฝานิรภัย

  2. เสียบและหมุนกุญแจตามทวนนาฬิกาเพื่อล็อคฝานิรภัย
    รูปที่ 2. การล็อคฝานิรภัย