Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์ M.2

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอน

 1. หากจำเป็น ให้ปรับส่วนยึดบนแบ็คเพลน M.2 ให้รองรับขนาดเฉพาะของไดรฟ์ M.2 ที่คุณต้องการติดตั้ง ดู ปรับตัวยึดบนแบ็คเพลน M.2
 2. ค้นหาขั้วต่อบนแบ็คเพลน M.2
  หมายเหตุ
  • แบ็คเพลน M.2 อาจแตกต่างจากภาพประกอบ
  • ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในช่องเสียบ 0 ก่อน
  รูปที่ 1. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2
  M.2 drive slots
  • 1 ช่องเสียบ 1
  • 2 ช่องเสียบ 0
 3. ติดตั้งไดรฟ์ M.2
  1. จับไดรฟ์ M.2 ให้ตรงมุมและเสียบเข้ากับช่องเสียบ M.2
  2. วางไดรฟ์ M.2
  3. เลื่อนตัวยึดไปทางไดรฟ์ M.2 เพื่อยึดให้เข้าที่
   รูปที่ 2. การติดตั้งไดรฟ์ M.2
   M.2 drive installation

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube