Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

หมายเหตุ

ติดตั้งอะแดปเตอร์บนแผงระบบ

ขั้นตอน

 1. เปิดสลักยึด
 2. หากมีการติดตั้งแผงครอบในช่องเสียบ PCIe ให้ถอดสกรูที่ยึดและถอดแผงครอบออก
 3. จัดแนวอะแดปเตอร์ให้ตรงกับขั้วต่อบนแผงระบบ แล้วดันเข้า
  รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์บนแผงระบบ

 4. ยึดอะแดปเตอร์ให้แน่นด้วยสกรู
 5. ปิดสลักยึด

ติดตั้งอะแดปเตอร์ในส่วนประกอบตัวยก PCIe

ขั้นตอน

 1. เปิดโครงยึดบนส่วนประกอบตัวยก PCIe
 2. หากมีการติดตั้งแผงครอบในช่องเสียบบนตัวยก ให้ถอดสกรูที่ยึดและถอดแผงครอบออก
 3. จัดแนวอะแดปเตอร์ให้ตรงกับขั้วต่อบนส่วนประกอบตัวยก PCIe แล้วดันเข้าไป
  รูปที่ 2. การติดตั้งอะแดปเตอร์ลงในส่วนประกอบตัวยก PCIe


 4. ยึดอะแดปเตอร์ให้แน่นด้วยสกรู
 5. ปิดสลักยึด

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ต่อไปนี้หนึ่งตัว ให้ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช (โปรดดู ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช)
  • อะแดปเตอร์ RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
  • อะแดปเตอร์ RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
  • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 930-8e 4GB Flash PCIe 12Gb
  • อะแดปเตอร์ RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem
  • อะแดปเตอร์ RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem
  • อะแดปเตอร์ RAID 940-16i 8GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
  • อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe 12Gb
 • ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube