Skip to main content

ถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  2. ถอดตัวครอบตัวยก PCIe ทั้งสองตัวหรือแผงครอบ แผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และถาดขยาย PCIe (โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U, ถอดแผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และ ถอดถาดขยาย PCIe 4U)
  3. ถอดสายที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์
 2. จับและยกส่วนประกอบตัวยก PCIe ขึ้นเพื่อถอดออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • ติดตั้งช่องเสียบตัวยกด้วยชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนหรือแผงครอบ (โปรดดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe)
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

 • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลส่วนประกอบ:
  1. ถอดสกรูสามตัวที่ยึดส่วนประกอบตัวยกกับโครงยึด และเลื่อนส่วนประกอบตัวยกออกเล็กน้อยเพื่อปลดและถอดออกจากโครงยึด
   รูปที่ 2. การแยกส่วนประกอบการ์ดตัวยก PCIe

  2. รีไซเคิลส่วนประกอบตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube