Skip to main content

ติดตั้งโมดูลพัดลม

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งพัดลมแบบ Hot-swap

เกี่ยวกับงานนี้

S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S017
moving parts
ข้อควรระวัง
มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรสนใจ
  • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

เซิร์ฟเวอร์นี้รองรับพัดลมประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:

รูปที่ 1. โมดูลพัดลม

ตารางที่ 1. โมดูลพัดลม
1
  • โมดูลพัดลมเดี่ยว/ตัวหมุนแบบเดี่ยว
  • โมดูลพัดลมเดี่ยว/ตัวหมุนแบบคู่
2
  • โมดูลพัดลมคู่/ตัวหมุนแบบเดี่ยว
  • โมดูลพัดลมู่/ตัวหมุนแบบคู่
หมายเหตุ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนโมดูลพัดลมที่มีข้อบกพร่องด้วยโมดูลอื่นที่เป็นประเภทเดียวกัน
  • ห้ามใช้โมดูลพัดลมตัวหมุนแบบเดี่ยวและคู่และคู่ในเซิร์ฟเวอร์หน่วยเดียวกัน

ขั้นตอน

จัดแนวโมดูลพัดลมให้อยู่เหนือช่องเสียบพัดลมในส่วนประกอบตัวครอบพัดลมและใส่โมดูลพัดลมลงในส่วนประกอบตัวครอบพัดลมจนคลิกเข้าที่
รูปที่ 2. การติดตั้งโมดูลพัดลม

ข้อควรสนใจ
ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ให้ทำการเปลี่ยนให้เสร็จภายใน 30 วินาทีเพื่อให้แน่ใจว่าพัดลมจะทำงานได้ปกติเช่นเดิม

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง