Skip to main content

ถอดส่วนประกอบโครงยึดแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดส่วนประกอบโครงยึดแบ็คเพลนไดรฟ์ M.2 และไดรฟ์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้:ขั้นตอน
 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  2. ถอดตัวครอบโครงยึด PCIe ออกจากโซน 2 ที่อยู่ติดกับแหล่งจ่ายไฟ (โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U)
 2. ถอดสาย M.2 ออกจากแผงระบบ
 3. ถอดส่วนประกอบโครงยึด M.2
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบโครงยึด M.2

  • จับและดึงสกรูยึดเพื่อปลดโครงยึดแบ็คเพลน
  • เลื่อนโครงยึดแบ็คเพลนไปด้านหลังเล็กน้อย
  • หมุนปลายด้านหลังของส่วนประกอบโครงยึดแบ็คเพลนออกห่างจากถาดขยายเพื่อถอดออก
 4. ถอดไดรฟ์
  รูปที่ 2. การถอดไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน

  • บีบคลิปยึดค้างไว้
  • ถอดคลิปยึด
  • หมุนด้านหลังของไดรฟ์ M.2 ออกห่างจากแบ็คเพลน
  • ถอดไดรฟ์ M.2

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

 • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลส่วนประกอบ:
  1. ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากโครงยึด
   รูปที่ 3. การถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากโครงยึด

   • คลายสกรูยึดด้วยไขควงเพื่อปลดแบ็คเพลน M.2 ออกจากโครงยึด
   • เลื่อนแบ็คเพลนไปข้างหน้าเล็กน้อยและถอดออกจากโครงยึด
  2. คลายสกรูยึดที่ยึดสายด้วยไขควง และถอดสายออกจากแบ็คเพลน
   รูปที่ 4. การถอดสายออกจากแบ็คเพลน M.2

  3. รีไซเคิลส่วนประกอบตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น