Skip to main content

การเปลี่ยนแผงครอบถาดบน

แผ่นครอบถาดบนอยู่ในช่องใส่ด้านบนที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ ส่วนประกอบเสริมนี้ใช้ในบางการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น