Skip to main content

ติดตั้งแผงครอบถาดบน

ฝาครอบด้านบนถาดอยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ ใส่ฝาครอบด้านบนถาดในด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ และยึดให้แน่นด้วยสกรูสี่ตัว

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S037
mechanical lift required
ข้อควรระวัง
น้ำหนักของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นี้มากกว่า 55 กก. (121.2 ปอนด์) ต้องมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษ อุปกรณ์ยก หรือทั้งสองกรณีเพื่อที่จะยกชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัย
S036
18 - 32 กก. (39 - 70 ปอนด์)32 - 55 กก. (70 - 121 ปอนด์)
ข้อควรระวัง
ใช้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต้องทำการยก
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งฝาครอบด้านบนถาด:

รูปที่ 1. การติดตั้งฝาครอบด้านบนถาด
Upper tray filler installation
หมายเหตุ
ก่อนที่จะติดตั้งฝาครอบด้านบนถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดคอมพิวท์ด้านล่างถูกถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์แล้ว

  1. วางฝาครอบด้านบนถาดให้ตรงกับช่องเปิดในช่องใส่ด้านบนที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วเสียบลงไป
  2. ดันฝาครอบด้านบนถาดลงในเซิร์ฟเวอร์จนกว่าจะหยุด โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่งบนฝาครอบด้านบนถาดเสียบลงในช่องในช่องเปิดของฝาครอบด้านบนถาดพอดี
  3. ยึดฝาครอบด้านบนถาดให้แน่นด้วยสกรูสี่ตัว (ด้านละสองตัว)

ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็ค และใส่คืนส่วนประกอบทั้งหมด ดูคำแนะนำในการติดตั้งตู้แร็ค Lenovo ThinkSystem SR950 ได้ที่ ไฟล์ PDF