Skip to main content

แผงด้านหน้า

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลแผงด้านหน้า

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายเคเบิลทั้งหมดผ่านคลิปรัดสายเคเบิลอย่างถูกต้อง
รูปที่ 1. การเดินสายแผงด้านหน้า
Cable routing for the front panel

สายจากไปยัง
1 สายแผงข้อมูลของตัวดำเนินการด้านหลังของแผงด้านหน้าขั้วต่อแผงข้อมูลของตัวดำเนินการบนแผงระบบ
2 สาย USBด้านหลังของแผงด้านหน้าขั้วต่อ USB แผงด้านหน้าบนแผงระบบ