Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

หมายเหตุ
 • อะแดปเตอร์ PCIe อาจแตกต่างจากภาพประกอบ

 • อย่าลืมอ่านและปฏิบัติตามเอกสารที่มาพร้อมอะแดปเตอร์ PCIe

การรองรับช่องเสียบ PCIe

 • ช่องเสียบ PCIe 1: PCI Express 4.0 x16 (FHHL อะแดปเตอร์ PCIe 75W)

 • ช่องเสียบ PCIe 2: PCI Express 3.0 x1 (FHHL อะแดปเตอร์ PCIe 25W)

 • ช่องเสียบ PCIe 3: PCI Express 3.0 x4 ในช่องเสียบ x16 (FHHL อะแดปเตอร์ PCIe 25W)

หมายเหตุ
 • ควรติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ในช่องเสียบ PCIe 1

 • โปรเซสเซอร์ Pentium รองรับสูงสุดถึง PCI Express 3.0

 • เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe x8/x16 ในช่องเสียบ PCIe 3 ประสิทธิภาพอะแดปเตอร์ PCIe อาจลดลงเนื่องจากแบนด์วิธของช่องเสียบ PCIe 3 (x4)

 • ดูรายการอะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับได้ที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

 • อะแดปเตอร์ PCIe อาจแตกต่างจากภาพประกอบ

 • อย่าลืมอ่านและปฏิบัติตามเอกสารที่มาพร้อมอะแดปเตอร์ PCIe

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

เกี่ยวกับงานนี้

 1. หากมีโครงยึดติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้เปิดโครงยึดส่วนยึดอะแดปเตอร์ PCIe และถอดโครงยึดออกจากตัวเครื่อง เก็บโครงยึดไว้สำหรับใช้งานในอนาคต
  รูปที่ 1. การถอดโครงยึดอะแดปเตอร์ PCIe
  Removing a PCIe adapter bracket
 2. ค้นหาช่องเสียบ PCIe ที่ใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องเสียบ PCIe ดูที่ ข้อมูลจำเพาะ
 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
  1. จัดแนวอะแดปเตอร์ PCIe ให้ตรงกับช่องเสียบ ค่อยๆ กดปลายทั้งสองด้านของอะแดปเตอร์ PCIe จนกว่าจะยึดเข้าช่องเสียบอย่างแน่นหนาโดยที่คลิปยึด คลิกลงในตำแหน่งล็อค
  2. หมุนส่วนยึดอะแดปเตอร์ PCIe เข้าหาตัวเครื่องจนกว่าจะยึดเข้าที่ในตําแหน่งล็อค
   รูปที่ 2. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
   Installing a PCIe adapter
 4. ต่อสายอะแดปเตอร์ PCIe ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินสายอะแดปเตอร์ RAID ได้ที่ การเดินสายภายใน