Skip to main content

ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

เกี่ยวกับงานนี้

สำคัญ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิจารณาและปฏิบัติตามกฎการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำขณะดำเนินการแล้ว โปรดดูที่ส่วน กฎการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

โมดูลหน่วยความจำไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ นอกเหนือจากคำแนะนำมาตรฐานสำหรับ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:
 • สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน

 • แยกโมดูลหน่วยความจำแต่ละตัวออกจากกัน อย่าวางโมดูลหน่วยความจำซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

 • อย่าให้หน้าสัมผัสของขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำสีทองไปสัมผัสกับสิ่งใดก็ตาม

 • หยิบจับโมดูลหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำโมดูลหน่วยความจำตก

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

เกี่ยวกับงานนี้

 1. ค้นหาช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำและกำหนดลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำตาม กฎการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปยึดทั้งสองที่บริเวณขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำอยู่ในลักษณะเปิด
  1. ใช้ปลายเครื่องมือปลายแหลมกดคลิปยึดอย่างระมัดระวัง
  2. ดันคลิปยึดที่ส่วนปลายของช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำแต่ละด้านออก
   รูปที่ 1. การเปิดคลิปยึดโมดูลหน่วยความจำ
   Opening the memory module retaining clips
 3. จัดแนวโมดูลหน่วยความจำให้ตรงกับช่องเสียบ จากนั้นกดโมดูลหน่วยความจำลงในช่องเสียบโดยกดที่ปลายทั้งสองด้านของโมดูลหน่วยความจำจนกว่าคลิปยึดจะเข้าตำแหน่งล็อค
  หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบเล็กๆ บนคลิปยึดเกี่ยวกันกับร่องบนโมดูลหน่วยความจำ หากมีช่องว่างระหว่างโมดูลหน่วยความจำและคลิปยึด แสดงว่าคุณติดตั้งโมดูลหน่วยความจำไม่ถูกต้อง ถอดโมดูลหน่วยความจําและติดตั้งใหม่
  รูปที่ 2. การติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ
  Installing a memory module