Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์ M.2

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ M.2

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

เกี่ยวกับงานนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดไดรฟ์ 2.5 ออกจากช่องใส่ไดรฟ์ 2 ดู ถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap (ช่องใส่ 1-2)
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาบนตัวยึดไดรฟ์ M.2 ถูกยกออกจากส่วนยึด
 3. ติดตั้งไดรฟ์ M.2
  หมายเหตุ
  ควรวางสายเซนเซอร์วัดความร้อนใต้ไดรฟ์ M.2
  1. จัดตำแหน่งไดรฟ์ M.2 ให้ตรงมุมและเสียบเข้ากับขั้วต่อ M.2
  2. วางไดรฟ์ M.2 ลงในตัวยึดไดรฟ์ M.2
  3. เสียบเสาส่วนยึดเข้าไปในส่วนยึดเพื่อยึดไดรฟ์ M.2 ให้เข้าที่
   รูปที่ 1. การติดตั้งไดรฟ์ M.2
   Installing the M.2 drive