Skip to main content

ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมด และวางเข้าที่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือชิ้นส่วนใดๆ หลงเหลืออยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเดินสายภายในทั้งหมดถูกต้อง ดู การเดินสายภายใน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • หากคุณกำลังติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ให้ติดป้ายการซ่อมบำรุงด้านในของฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ หากจำเป็น

  หมายเหตุ
  ฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะไม่มีป้ายการซ่อมบำรุงติดอยู่ หากคุณต้องใช้ป้ายการซ่อมบำรุง ให้สั่งมาพร้อมกับฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ป้ายการซ่อมบำรุงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. (ไม่บังคับ) ติดตั้งแถบตัวครอบ
  1. เสียบแถบบนแถบตัวครอบเข้าไปในช่องเสียบที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
  2. จัดแนวแถบที่ปลายอีกด้านของแถบตัวครอบให้ตรงกับช่องเสียบที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง และหมุนแถบตัวครอบไปทางด้านหน้าของตัวเครื่องจนกว่าแถบตัวครอบจะยึดเข้าที่
   รูปที่ 1. การติดตั้งแถบตัวครอบ
   Installing the cage bar
 2. ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
  1. จัดแนวฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงกับช่องเสียบด้านข้างตัวเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบทั้งหมดบนฝาครอบอยู่ในแนวเดียวกับตัวเครื่องอย่างถูกต้อง แล้วเลื่อนฝาครอบไปทางฝาหน้าจนกว่าจะยึดเข้าที่
  2. ใช้ไขควงเพื่อขันสกรูสองตัวเพื่อยึดฝาครอบกับตัวเครื่อง
   รูปที่ 2. การติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
   Installing the server cover