Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์การ์ด SD แบบคู่

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์การ์ด SD แบบคู่

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ก่อนติดตั้งอะแดปเตอร์การ์ด SD แบบคู่:
 1. หากไม่มีการติดตั้งส่วนยึดอะแดปเตอร์ ให้ใช้สกรูในการยึดอะแดปเตอร์กับตัวเครื่องตามภาพ

  รูปที่ 1. การติดตั้งส่วนยึดอะแดปเตอร์การ์ด SD แบบคู่
  Installing the dual SD card adapter retainer
 2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์การ์ด SD แบบคู่ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. เลื่อนการ์ด SD ลงในช่องเสียบบนอะแดปเตอร์การ์ด SD แบบคู่ หากจำเป็น
  รูปที่ 2. การติดตั้งการ์ด SD ลงในอะแดปเตอร์การ์ด SD แบบคู่
  Installing a SD card into the dual SD card adapter
 2. จัดแนวอะแดปเตอร์ให้ตรงกับส่วนยึดและกดอะแดปเตอร์จนกว่าจะยึดเข้าที่
  รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์การ์ด SD แบบคู่:
  Installing the dual SD card adapter
 3. เชื่อมต่อสายเข้ากับแผงระบบ เมื่อต้องการค้นหาขั้วต่อบนแผงระบบ ให้ดู ส่วนประกอบของแผงระบบ
หลังการติดตั้งอะแดปเตอร์การ์ด SD แบบคู่:
 1. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)