Skip to main content

ติดตั้งแผงด้านหน้า

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งแผงด้านหน้า

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ก่อนติดตั้งแผงด้านหน้า:
 1. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งแผงด้านหน้า ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เดินสายผ่านช่องว่างใต้ช่องใส่ไดรฟ์ 4 อย่างระมัดระวัง
  รูปที่ 1. การเดินสายแผงด้านหน้า
  Routing the front panel cables
 2. จัดแนวรูสกรูบนแผงด้านหน้าให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันบนตัวเครื่อง แล้วยึดแผงด้านหน้าให้เข้าที่ด้วยสกรูสามตัว
  รูปที่ 2. การติดตั้งแผงด้านหน้า
  Installing the front panel
 3. เชื่อมต่อสายแผงด้านหน้าและสาย USB กับแผงระบบ ในการค้นหาขั้วต่อบนแผงระบบ ดู ส่วนประกอบของแผงระบบ

หลังการติดตั้งแผงด้านหน้า:

 1. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube