Skip to main content

ติดตั้งพัดลมด้านหลัง

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งพัดลมด้านหลัง

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ก่อนการติดตั้งพัดลมด้านหลัง

  1. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งพัดลมด้านหลัง ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

  1. จัดแนวตัวติดตั้งยางสี่ตัวบนพัดลมด้านหลังให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันทางด้านหลังตัวเครื่อง
    รูปที่ 1. การติดตั้งพัดลมด้านหลัง
    Installing the rear fan
  2. ค่อยๆ ดึงปลายตัวติดตั้งยางทั้งสี่ตัวออกจากรูจนกว่าพัดลมด้านหลังจะยึดเข้ากับตัวเครื่อง
  3. ต่อสายพัดลมเข้ากับแผงระบบ (ดู การเดินสายพัดลม)

หลังการติดตั้งพัดลมด้านหลัง:

  1. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)