Skip to main content

ถอดพัดลมด้านหน้า

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดพัดลมด้านหน้า

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ก่อนถอดพัดลมด้านหน้า:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (ดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง).

 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

 5. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
  ข้อควรระวัง
  ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลวกจากความร้อน หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ ให้รอสองสามนาทีก่อนนำฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก
 6. ถอดฝาหน้า (ดู ถอดฝาหน้า)

ในการถอดพัดลมด้านหน้า ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. ถอดสายพัดลมออกจากแผงระบบ แล้วเดินสายออกจากตัวเครื่อง
  หมายเหตุ

  ทำตามคำแนะนำใน การเดินสายภายใน แล้วสัมผัสแถบปลดล็อคบนขั้วต่ออย่างระมัดระวัง

  รูปที่ 1. การเดินสายพัดลมด้านหน้าออก
  Routing front fan cable out
 2. ค่อยๆ ยกพัดลมขึ้นเพื่อถอดและนำออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การถอดพัดลมด้านหน้า
  Removing the front fan
หลังจากถอดพัดลมด้านหน้า:
 1. ติดตั้งพัดลมด้านหน้าใหม่ (ดู ติดตั้งพัดลมด้านหน้า)

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง