Skip to main content

ถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap (ช่องใส่ 1-3)

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ก่อนถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (ดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง).

 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

 5. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
  ข้อควรระวัง
  ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลวกจากความร้อน หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ ให้รอสองสามนาทีก่อนนำฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก

ในการถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. ถอดสายทุกสายออกจากส่วนประกอบไดรฟ์
  หมายเหตุ

  ทำตามคำแนะนำใน การเดินสายภายใน แล้วสัมผัสแถบปลดล็อคบนขั้วต่ออย่างระมัดระวัง

 2. จับที่จับตัวยึดและเลื่อนส่วนประกอบไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบไดรฟ์ออกจากช่องใส่ 2
  Removing a drive assembly from bay 1
  รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบไดรฟ์ออกจากช่องใส่ 3
  Removing a drive assembly from bay 2
 3. ถอดไดรฟ์ออกจากตัวยึด หากจำเป็น

  ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

  1. ดึงตัวยึดทั้งสองด้านออกจากกัน และถอดไดรฟ์ออก
   รูปที่ 3. การถอดไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วออกจากตัวยึด
   Removing a 3.5-inch drive from the retainer

  ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

  1. ถอดสกรูสี่ตัวที่ยึดไดรฟ์กับตัวยึด และถอดไดรฟ์ออก
   รูปที่ 4. การถอดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วออกจากตัวยึด
   Removing a 2.5-inch drive from the retainer

หลังจากถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap:

 1. ติดตั้งไดรฟ์ใหม่ (ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap (ช่องใส่ 1-3)) หรือขันสกรูกับตัวยึดและเลื่อนตัวยึดกลับลงในช่องใส่ไดรฟ์เพื่อการใช้งานในอนาคต

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง