Skip to main content

ถอดเซนเซอร์วัดความร้อน

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดเซนเซอร์วัดความร้อน

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ก่อนถอดเซนเซอร์วัดความร้อน:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (ดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง).

 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

 5. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
  ข้อควรระวัง
  ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลวกจากความร้อน หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ ให้รอสองสามนาทีก่อนนำฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก
 6. ถอดฝาหน้า (ดู ถอดฝาหน้า)

ในการถอดเซนเซอร์วัดความร้อน ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. ถอดสายเซนเซอร์วัดความร้อนออกจากแผงระบบ
  หมายเหตุ

  ทำตามคำแนะนำใน การเดินสายภายใน แล้วสัมผัสแถบปลดล็อคบนขั้วต่ออย่างระมัดระวัง

 2. กดคลิปยึดทางด้านบนของเซนเซอร์วัดความร้อน และดึงเพื่อถอดเซนเซอร์ออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดเซนเซอร์วัดความร้อน Removing the thermal sensor
หลังการถอดเซนเซอร์วัดความร้อน:
 1. ติดตั้งเซนเซอร์วัดความร้อนอื่น (ดู ติดตั้งเซนเซอร์วัดความร้อน)

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง