Skip to main content

มุมมองด้านหลัง

อ่านส่วนนี้เพื่อระบุส่วนประกอบสำคัญทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์นี้

รูปที่ 1. มุมมองด้านหลัง
Rear view
ตารางที่ 1. มุมมองด้านหลัง
1 แหล่งจ่ายไฟ6 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen1 (2)
2 ขั้วต่อ Line Out7 ขั้วต่อ USB 2.0 (2)
3 ขั้วต่ออนุกรม8 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต
4 ขั้วต่อ DisplayPort 29 ช่องเสียบ PCIe (3)
5 ขั้วต่อ DisplayPort 1 

1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ

เชื่อมต่อสายไฟกับส่วนประกอบนี้

2 ขั้วต่อ Line Out

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง เช่น ลำโพง หูฟังแบบใส่หู กับขั้วต่อนี้
หมายเหตุ
  1. ขั้วต่อนี้รองรับเฉพาะไคลเอ็นต์ Windows เท่านั้น

  2. ผู้ใช้อาจรู้สึกถึงเสียงรบกวนความถี่ต่ำผ่านพอร์ตเสียงในบางสภาพแวดล้อม

  3. ความดันเสียงเกินจากหูฟังแบบใส่หูหรือหูฟังแบบครอบหัวอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยิน

3 ขั้วต่ออนุกรม

เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบอนุกรม 9 พินเข้ากับขั้วต่อนี้

4 5 ขั้วต่อ DisplayPort

เชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอที่เข้ากันได้กับ DisplayPort เช่น จอภาพ กับขั้วต่อนี้

6 7 ขั้วต่อ USB

มีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือ 3.0 เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ หรือแฟลชไดรฟ์ USB

8 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตกับขั้วต่อนี้สำหรับ LAN ขั้วต่อนี้มาพร้อมไฟ LED สำหรับการระบุสถานะ

9 ช่องเสียบ PCIe

เซิร์ฟเวอร์นี้มาพร้อมช่องเสียบ PCIe สามช่องบนแผงระบบ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับช่องเสียบ PCIe ดูที่ ข้อมูลจำเพาะ