Skip to main content

ติดตั้ง DIMM

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้ง DIMM

ข้อควรสนใจ
DIMM ไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ นอกเหนือจากคำแนะนำมาตรฐานสำหรับ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:
 • สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้ง DIMM ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน

 • อย่าถือ DIMM สองชิ้นหรือมากกว่าในขณะเดียวกัน เพราะอาจสัมผัสถูกกันได้ อย่าวาง DIMM ซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

 • อย่าสัมผัสขั้วต่อ DIMM สีทอง และอย่าให้บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด้านนอกของกรอบขั้วต่อ DIMM

 • หยิบจับ DIMM ด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำ DIMM ตก

ก่อนการติดตั้ง DIMM:
 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุ DIMM ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำ DIMM ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คำนึงถึงและทำตามกฎการติดตั้ง DIMM เมื่อดำเนินการ โปรดดู กฎเกณฑ์การติดตั้ง DIMM

ในการติดตั้ง DIMM ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้ง DIMM
DIMM installation

 1. เปิดคลิปยึดบนปลายของช่องเสียบ DIMM แต่ละด้าน แล้วติดตั้ง DIMM ลงในช่องเสียบ
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้คลิปยึดชำรุดหรือช่องเสียบ DIMM เสียหาย ให้เปิดและปิดคลิปอย่างนุ่มนวล
 2. กด DIMM ลงในช่องเสียบตรงๆ โดยกดที่ปลายทั้งสองด้านของ DIMM ลงพร้อมกัน คลิปยึดจะเข้าตำแหน่งล็อคเมื่อเสียบ DIMM เข้ากับช่องเสียบแน่นดีแล้ว
  หมายเหตุ
  หากมีช่องว่างระหว่าง DIMM และคลิปยึด แสดงว่ายังเสียบ DIMM ไม่ถูกต้อง ให้เปิดคลิปยึด ถอด DIMM แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่