Skip to main content

ถอดส่วนยึดอะแดปเตอร์ PCIe

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดส่วนยึดอะแดปเตอร์ PCIe

ในการถอดตัวยึดอะแดปเตอร์ PCIe ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดส่วนยึดอะแดปเตอร์ PCIe
PCIe adapter retainer removal

จับตำแหน่งสัมผัส 1 เพื่อยกตัวยึดออกจากตัวเครื่อง