Skip to main content

ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในแร็ค

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งชุดแปลงทาวเวอร์เป็นแร็คไปยังเซิร์ฟเวอร์ หากจำเป็น จากนั้นติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับรางบนแร็ค

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้ ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. หากจําเป็น ให้ติดตั้งชุดแปลงทาวเวอร์เป็นแร็ค (โครงยึด EIA และรางและฝาครอบสลัก)
  หมายเหตุ
  สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบทาวเวอร์ ขอบบนรางหรือแรงเสียดทานที่เกิดจากการติดตั้งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสารเคลือบตัวเครื่องได้ การใส่ฝาครอบรางและสลักช่วยลดการขีดขวดเมื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็ค
  1. จัดแนวรูในโครงยึด EIA ด้านขวากับรูที่ด้านบนของตัวเครื่องที่สอดคล้องกัน จากนั้นขันสกรูสามตัวเพื่อยึดโครงยึด EIA ด้านขวา
   รูปที่ 1. การติดตั้งโครงยึด EIA ด้านขวา
   Right EIA bracket installation
  2. จัดแนวรูในโครงยึด EIA ด้านซ้ายกับรูที่ด้านล่างของตัวเครื่องที่สอดคล้องกัน จากนั้นขันสกรูสามตัวเพื่อยึดโครงยึด EIA ด้านซ้าย
   รูปที่ 2. การติดตั้งโครงยึด EIA ด้านซ้าย
   Left EIA bracket installation
  3. ลอกพลาสติกออกและใส่ฝาครอบสลักด้านซ้ายกับสลักด้านหน้าของรางด้านซ้าย
   รูปที่ 3. การใส่ฝาครอบสลักด้านซ้าย
   Applying left latch cover
  4. ลอกพลาสติกออกและใส่ฝาครอบรางหนึ่งตัวลงบนพื้นผิวด้านล่างของรางด้านซ้าย
   รูปที่ 4. การใส่แถบฝาครอบรางด้านซ้าย
   Applying left rail cover strip
  5. ทำซ้ำสองขั้นตอนก่อนหน้านี้สำหรับรางด้านขวา
 2. จัดแนวและวางตัวเครื่องลงบนรางที่ติดตั้งบนแร็ค แล้วเลื่อนเข้าไปในแร็ค
  รูปที่ 5. การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในราง
  Installing tower server into rails

  3-person lift required
  ข้อควรระวัง
  สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบทาวเวอร์ ให้ใช้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต้องทำการยก
 3. ยึดสกรูยึดให้แน่น
 4. ติดตั้งส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ถอดออกกลับเข้าที่
หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น
 1. เชื่อมต่อสายไฟและสายที่ถอดออกกลับเข้าที่

 2. เปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ ดู เปิดเซิร์ฟเวอร์

 3. ปรับปรุงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์