Skip to main content

Lenovo XClarity Orchestrator

ใช้เอกสารนี้ในการเรียนรู้วิธีใช้ Lenovo XClarity Orchestratorเวอร์ชัน 2.0.0

Lenovo XClarity Orchestrator ทำให้เกิดการตรวจสอบ การจัดการ การเตรียมใช้งาน และการวิเคราะห์จากส่วนกลางสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์จำนวนมาก ซึ่งจะใช้ประโยชน์จาก ตัวจัดการทรัพยากร ที่มีอยู่ (เช่น Lenovo XClarity Administrator และ Schneider Electric EcoStruxure IT Expert) ภายในไซต์หลายไซต์ เพื่อดูสถานภาพโดยรวม เก็บข้อมูลสรุปเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์และสถานภาพของอุปกรณ์ เจาะลึกลงไปในรายละเอียดของอุปกรณ์ ดูเหตุการณ์และแก้ไขบันทึก รวมไปถึงใช้การอัปเดตกับทรัพยากรที่มีการจัดการ

เริ่มต้นใช้งานการตรวจสอบอุปกรณ์การแก้ไขปัญหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่รองรับ – XClarity Orchestrator

การติดตั้งและการตั้งค่า

การจัดการผู้ใช้

การลงทะเบียนตัวจัดการทรัพยากร

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถานภาพและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

รายการอุปกรณ์

การรับประกัน

เหตุการณ์ทรัพยากรและการตรวจสอบ

การขอความช่วยเหลือและความช่วยเหลือด้านเทคนิค

การวิเคราะห์ปัญหา

การแก้ไขปัญหาด้วย XClarity Orchestrator

เกร็ดแนะนำด้านเทคนิค

กระดานสนทนาของชุมชน

การแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่

系统管理网站

เว็บไซต์บริการสนับสนุน

ส่งแนวคิดต่างๆ

ไฟล์ PDF

การใช้เอกสารและวิธีใช้แบบออนไลน์

หมายเหตุ
เอกสารแบบออนไลน์ได้รับการอัปเดตเป็นภาษาอังกฤษเป็นประจำ
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเอกสารแบบออนไลน์ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
  • เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาในเว็บเบราว์เซอร์
  • ต่อท้าย URL ด้วย ?lang={language_code} ตัวอย่างเช่น ในการแสดงเอกสารแบบออนไลน์เป็นภาษาจีนตัวย่อ ให้ใช้ URL ต่อไปนี้
    http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxco/lxco-welcome.html?lang=zh_CN

เรียกดูทรีการนำทางในแท็บ สารบัญ () ทางด้านซ้าย คลิกหัวข้อที่คุณต้องการให้แสดง ใช้ไอคอน ย้อนกลับ และ ไปข้างหน้า ของเว็บเบราเซอร์เพื่อนำทางภายในประวัติของหัวข้อที่ดู

หากต้องการค้นหาหัวข้อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างรวดเร็วในเอกสาร ให้ป้อนคำค้นหาในช่อง ค้นหา ใช้แท็บค้นหา () เพื่อแสดงมุมมองค้นหา คุณสามารถจำกัดขอบเขตการค้นหา โดยเลือกเฉพาะส่วนที่คุณสนใจ

คลิกไอคอน แสดงในสารบัญ () เพื่อไฮไลต์หัวข้อที่แสดงในทรีการนำทาง ไอคอนเชื่อมโยงกับเนื้อหา () ช่วยให้แผนผังการนำทางซิงโครไนซ์กับหัวข้อปัจจุบัน

หากต้องการแสดงเอกสารเกี่ยวกับความสามารถที่ถูกปิดใช้งานในแอปพลิเคชัน ให้เลือกไอคอน แสดงหัวข้อทั้งหมด () การดำเนินการนี้จะมีผลต่อสารบัญและผลการค้นหา