Skip to main content

ภาพรวมด้านหลังของช่องใส่

ระบบจะแสดงข้อมูล SMM ในมุมมองนี้

ภายใต้ส่วน ภาพรวมด้านหลังของช่องใส่ ประกอบด้วยส่วนหลักๆ สามส่วนที่แสดงสถานะของช่องใส่ด้านหลัง:
 • โมดูลการจัดการ

 • ชุดแหล่งจ่ายไฟปัจจุบัน

 • พัดลม

โมดูลการจัดการ

โมดูลการจัดการ: ระบุสถานะของ SMM

รูปที่ 1. โมดูลการจัดการ
Management Module
 • สถานะ: ระบุสถานะการทำงานของ SMM

  • การรีเซ็ต SMM: หลังจากคลิกปุ่มนี้แล้ว SMM จะเริ่มต้นการนับถอยหลัง 90 วินาที แล้วแสดงข้อมูลต่อไปนี้

   รูปที่ 2. การแจ้งเตือนการรีเซ็ตสำเร็จ
   Management Module
  • รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น: กู้คืนการตั้งค่า SMM เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

   ต่อไปนี้เป็นค่าเริ่มต้นที่สอดคล้องกันสำหรับการตั้งค่าการรีเซ็ต:
   • SMTP: ปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยอีเมลทั้งหมด ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์อีเมล = 0.0.0.0 ปิดใช้งานการตรวจสอบความถูกต้อง ตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้ สำหรับรายละเอียด ดู SMTP/SNMP/PEF
   • SNMP: ปิดใช้งาน trap ทั้งหมด ชื่อกลุ่ม = “สาธารณะ” ตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้ สำหรับรายละเอียด ดู SMTP/SNMP/PEF
   • PEF: ไม่ได้เลือกตัวกรองใดๆ ไม่ได้เลือก Global Alerting
   • การกําหนดค่าเครือข่าย (ดู การกำหนดค่าเครือข่าย สำหรับรายละเอียด):

    • การตั้งค่าทั่วไป: ชื่อโฮสต์ = “SMM-$MAC_ADDR” ชื่อโดเมน DNS = “lenovo.com”

    • การกำหนดค่าอินเทอร์เฟสเครือข่าย:

     การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยอัตโนมัติ = เปิด, DNS แบบไดนามิก = ไม่ได้เลือก, ใช้ DHCP สำหรับชื่อโดเมน DNS = ไม่ได้เลือก, ตอบกลับไปยัง ARP = เลือก; IPv4 = เปิดใช้งาน, ใช้งาน DHCP ก่อนแล้วจึงใช้แบบคงที่ = เลือก, (IP แบบคงที่ตามค่าเริ่มต้น: ที่อยู่ IP = 192.168.70.100, ตัวพรางเครือข่ายย่อย = 255.255.255.0, เกตเวย์ = 192.168.70.1), เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการ/สำรอง = เว้นว่าง; IPv6 = เปิดใช้งาน, ใช้ DHCP เพื่อรับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS = ไม่ได้เลือก, เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการ/สำรอง = เว้นว่าง; VLAN = ปิดใช้งาน

     
   • การตั้งค่าเวลา: การตั้งค่าเวลาจะไม่ถูกรีเซ็ต
   • บัญชีผู้ใช้: เปิดใช้งานการตรวจสอบนโยบายรหัสผ่านเป็นค่าเริ่มต้น; ชื่อผู้ใช้= USERID, รหัสผ่าน = PASSW0RD (อักขระตัวที่หกของ PASSW0RD คือเลขศูนย์); สิทธิพิเศษของผู้ใช้ = ผู้ดูแลระบบ; ดู บัญชีผู้ใช้ สำหรับรายละเอียด
   • การรักษาความปลอดภัยบัญชี (ดู การรักษาความปลอดภัยบัญชี สำหรับรายละเอียด):

    ความยาวขั้นต่ำสำหรับรหัสผ่าน = 10, กำหนดให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก = ใช่, ระยะเวลาหมดอายุของรหัสผ่าน (วัน) = 90, ระยะเวลาการแจ้งเตือนรหัสผ่านหมดอายุ (วัน) = 5, กรอบเวลาขั้นต่ำสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่าน (ชั่วโมง) = 24, จำนวนรอบการใช้รหัสผ่านซ้ำ (0-10) = 5, จำนวนครั้งสูงสุดของการเข้าใช้งานล้มเหลว = 5, ระยะเวลาการล็อคผู้ใช้จากระบบเมื่อเข้าใช้งานล้มเหลวครบจำนวนครั้งสูงสุด (นาที) = 60, การหมดเวลาเซสชันเมื่อไม่มีการใช้งานบนเว็บ (นาที) = 20, บล็อกที่อยู่ IP เป็นเวลา 300 วินาทีหลังจากเข้าสู่ระบบล้มเหลว 10 ครั้ง = ปิดใช้งาน

   • บริการบนเว็บ: หมายเลขพอร์ต HTTPS = 443 (ประกาศ: ไม่มีพอร์ต HTTP เริ่มต้น 80)

   • ใบรับรองเว็บ

    ข้อมูลหัวเรื่อง: รหัสประเทศ (CC) = US, สถานะ (S) = NC, ท้องถิ่น (L) = RTP, หน่วยงาน (O) = ThinkServer, ชื่อสามัญ (CN) = www.lenovo.com

    ข้อมูลผู้ออก: รหัสประเทศ (CC) = US, สถานะ (S) = NC, ท้องถิ่น (L) = RTP, หน่วยงาน (O) = ThinkServer, ชื่อสามัญ (CN) = www.lenovo.com

   • NTP: โหมดการทำงาน = ปิดใช้งาน, โซนเวลาของเซิร์ฟเวอร์ = UTC

 • เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์: เวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์

 • อุปกรณ์บูตเริ่มต้น: ระบุอุปกรณ์การเริ่มต้นระบบ SMM ปัจจุบัน ภายใต้การทำงานปกติ อุปกรณ์บูตเริ่มต้น ควรตั้งค่าเป็น First เสมอ SMM จะสลับไปที่แฟลชชุดที่ 2 เฉพาะเมื่อเกิดความล้มเหลวด้านฮาร์ดแวร์หรือเฟิร์มแวร์ภายในแฟลชชุดแรกเท่านั้น

 • ไฟ LED ระบุสถานะ (LED ID): ไฟ LED สีฟ้านี้ทำหน้าที่ระบุตำแหน่งของช่องใส่ในแร็คที่มีตัวเลือกสามตัวเลือกต่อไปนี้พร้อมใช้งาน ในการเปิดใช้งานตัวเลือก ให้เลือกจากรายการแล้วคลิก นำไปใช้ หรือใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  • ปิด

   เมื่อมีการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ไฟ SMM ID LED จะปิดไฟ LED ระบุสถานะบนโหนดทั้งหมดในช่องใส่ แล้วเข้าสู่โหมดยอมรับ ซึ่งจะมีการระบุลักษณะการทำงานของไฟ LED โดยไฟ ID LED ของโหนด

   คำสั่งปิดไฟ SMM ID LED:

   ipmitool -H %smmip% -U USERID -P PASSW0RD -I lanplus raw 0x32 0x97 0x01 0x00

   ตารางที่ 1. ไฟ SMM ID LED ยอมรับลักษณะการทำงานของโหมด
   ไฟ LED ระบุสถานะโหนดไฟ LED ระบุสถานะ SMM
   ไฟ ID LED ของโหนดทั้งหมดปิดอยู่ดับ
   ไฟ ID LED ของโหนดไม่กะพริบแต่มีไฟ ID LED ของโหนดติดมากกว่าหนึ่งดวงติด
   ไฟ ID LED ของโหนดกะพริบมากกว่าหนึ่งดวงกะพริบ
   หมายเหตุ
   1. ไฟ SMM ID LED ถูกตั้งค่าเป็นโหมดยอมรับตามค่าเริ่มต้น

   2. ดู แผงตัวดำเนินการโหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ ID LED ของโหนด

  • เปิด

   เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ไฟ LED แสดง ID โหนดจะติดสว่างทั้งหมด ยกเว้นไฟกะพริบซึ่งจะกะพริบต่อไป

   คำสั่งเปิดไฟ SMM ID LED:

   ipmitool -H %smmip% -U USERID -P PASSW0RD -I lanplus raw 0x32 0x97 0x01 0x01

  • กะพริบ

   เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ไฟ LED แสดง ID โหนดจะกะพริบทั้งหมด ไม่ว่าสถานะก่อนหน้าจะเป็นอย่างไร

   คำสั่งเปิดไฟ SMM ID LED ให้กะพริบ:

   ipmitool -H %smmip% -U USERID -P PASSW0RD -I lanplus raw 0x32 0x97 0x01 0x02

 • ไฟ LED ข้อผิดพลาด: Error LED หรือไฟ LED ข้อผิดพลาดจะติดสว่างหากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง และจะดับลงเมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงได้รับการประเมินแล้ว

 • FFDC: Fast Failure Data Collection (FFDC) จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความล้มเหลวในทันที คลิก รวบรวม ไฟล์ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ปัญหาสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ

 • สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์ส: คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สของแพคเกจโอเพนซอร์สที่ใช้ใน SMM

ชุดแหล่งจ่ายไฟปัจจุบัน

ชุดแหล่งจ่ายไฟปัจจุบัน: ระบุถึงสถานะของแหล่งจ่ายไฟ

รูปที่ 3. ชุดแหล่งจ่ายไฟปัจจุบัน
Current power supply unit
 • สถานะ
  • มีอยู่: มีการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ

  • ไม่พบ: ไม่มีการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ

  • ผิดปกติ: แหล่งจ่ายไฟทำงานผิดปกติ

 • กำลังไฟ: ระดับของกำลังไฟฟ้า เช่น 1100 W, 1600 W และ 2000 W จะแสดงที่นี่

 • AC-IN: กำลังไฟฟ้า AC แสดงที่นี่

 • ความสามารถ: กำลังไฟฟ้า DC ขาออกสูงสุดที่แหล่งจ่ายไฟสามารถจ่ายให้กับระบบทั้งหมดจะแสดงที่นี่

  • หาก DC-PG ของชุดแหล่งจ่ายไฟแสดงค่าเป็น No (ไม่) ความสามารถจะเท่ากับ 0 W

  • หาก DC-PG ของชุดแหล่งจ่ายไฟแสดงค่าเป็น ใช่ ความสามารถมักจะเท่ากับกำลังไฟฟ้า

   หมายเหตุ
   สถานะต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้น
   • ชุดแหล่งจ่ายไฟกำลังไฟฟ้า 1100 W รองรับสายแรงต่ำ ความสามารถจะเท่ากับ 900 W (AC-IN < 100 V), 1050 W (100 V <= AC-IN < 170 V) หรือ 1100 W (170 V <= AC-IN)

   • หากมีแหล่งจ่ายไฟสองชุดที่มีความจุแตกต่างกัน ความสามารถจะเท่ากับชุดที่น้อยที่สุด

 • Zero-output: โหมดความซ้ำซ้อน

  • ปิดใช้งาน: Zero-output ปิดใช้งาน

  • Wake-Up: Zero-output เปิดใช้งาน แหล่งจ่ายไฟอยู่ในสถานะการทำงานปกติ

  • โหมดสลีป: Zero-output เปิดใช้งาน ชุดแหล่งจ่ายไฟอยู่ในสถานะไฮเบอร์เนตและไม่มีกำลังไฟฟ้า DC ขาออก

 • EPOW (ระบบเตือนการปิดเครื่องก่อนกำหนด)

  • ส่งสัญญาณ: แหล่งจ่ายไฟอยู่ในสถานะสูญเสียกระแสไฟ AC

  • ปกติ: แหล่งจ่ายไฟ AC ทำงาน

 • การจำกัด

  • ส่งสัญญาณ: ชุดแหล่งจ่ายไฟอยู่ในสภาวะกระแสไฟเกิน

  • ปกติ: ชุดแหล่งจ่ายไฟทำงาน

 • DC-PG (ไฟกระแสตรง - กำลังไฟปกติ): สถานะพลังงาน DC ของแหล่งจ่ายไฟ

  • ไม่: แหล่งจ่ายไฟไม่ได้จ่ายกระแสไฟ DC ตามที่ต้องการ

  • ใช่: แหล่งจ่ายไฟจ่ายกระแสไฟ DC ตามที่ต้องการ

พัดลม

พัดลม: ระบุสถานะของพัดลม

รูปที่ 4. พัดลม
Fan
 • สถานะ

  • มีอยู่: พัดลมอยู่ในสถานะการทำงานปกติ

  • ไม่พบ: พัดลมไม่ได้ติดตั้ง

  • บกพร่อง

   : พัดลมทำงานผิดปกติ
 • ประเภท: พัดลมแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 60 มม. และ 80 มม.