Skip to main content

บันทึกเหตุการณ์

การแจ้งเตือน คือข้อความหรือการระบุอื่นๆ ที่แสดงถึงเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น การแจ้งเตือนถูกสร้างขึ้นโดย Lenovo XClarity Controller หรือโดย UEFI ในเครื่อง การแจ้งเตือนเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller หากเครื่องได้รับการจัดการโดย Chassis Management Module 2 หรือโดย Lenovo XClarity Administrator การแจ้งเตือนจะถูกส่งต่อไปยังแอปพลิเคชันการจัดการเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
สำหรับรายการของเหตุการณ์ รวมทั้งการดำเนินการที่ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องทำเพื่อกู้คืนจากเหตุการณ์ ให้ดู ข้อความ

บันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Administrator

หากคุณใช้งาน Lenovo XClarity Administrator เพื่อจัดการเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และฮาร์ดแวร์การจัดเก็บข้อมูล คุณสามารถดูเหตุการณ์ของอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการทั้งหมดผ่าน XClarity Administrator
รูปที่ 1. บันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Administrator
Screen capture of the Lenovo XClarity Administrator event log

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับเหตุการณ์ต่างๆ จาก XClarity Administrator โปรดดู:

การดูบันทึกเหตุการณ์ของ XClarity Administrator

บันทึกเหตุการณ์ System Management Module

บันทึกเหตุการณ์ SMM มีเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้รับจากทุกโหนดในช่องใส่ นอกจากนี้ ยังรวมเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการระบายความร้อน
หมายเหตุ
เหตุการณ์ SMM ใหม่ถูกเสริมลงในตอนท้ายของบันทึกเหตุการณ์ บันทึกสามารถเก็บเหตุการณ์ได้สูงสุด 4, 096 เหตุการณ์ คุณต้องล้างข้อมูลบันทึกเพื่อเพิ่มเหตุการณ์เพิ่มเติม
รูปที่ 2. บันทึกเหตุการณ์ SMM
Screen capture of the System Management Module event log.

บันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller จะตรวจสอบสถานะตามจริงของเครื่องและส่วนประกอบของเครื่องโดยใช้เซ็นเซอร์ที่ตรวจวัดตัวแปรตามจริงภายใน เช่น อุณหภูมิ แรงดันแหล่งจ่ายไฟ ความเร็วพัดลม และสถานะของส่วนประกอบ Lenovo XClarity Controller มอบอินเทอร์เฟสต่างๆ แก่ซอฟต์แวร์การจัดการระบบ และแก่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ เพื่อให้สามารถจัดการและควบคุมเครื่องได้จากระยะไกล

Lenovo XClarity Controller จะตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องและโพสต์เหตุการณ์ในบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller
รูปที่ 3. บันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller
Screen capture of the Lenovo XClarity Controller event log.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึง Lenovo XClarity Controller บันทึกเหตุการณ์ โปรดดูที่:

ส่วน “การดูบันทึกเหตุการณ์” ในเอกสาร XCC ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Controller