Skip to main content

FQXSFDD0011K : ข้อผิดพลาดของไดรฟ์แบบเข้ารหัสด้วยตนเอง (SED): ล้มเหลวในการตั้งรหัสผ่านสำหรับไดรฟ์ [arg1]

ข้อผิดพลาดของไดรฟ์แบบเข้ารหัสด้วยตนเอง (SED): ล้มเหลวในการตั้งรหัสผ่านสำหรับไดรฟ์ [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มต้นระบบ DC ใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo