Skip to main content

FQXSFPU0021I : สถานะตามจริงของ TPM ได้รับการลบข้อมูล

สถานะตามจริงของ TPM ได้รับการลบข้อมูล

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

นี่คือเหตุการณ์ข้อมูล ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ต่อ