Skip to main content

ติดตั้งการ์ด SIM

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งการ์ด SIM

ก่อนติดตั้งการ์ด SIM ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

หมายเหตุ
จำเป็นต้องติดตั้งการ์ด SIM เพื่อเปิดใช้งาน LTE มีการให้บริการ LTE โดยผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ได้รับอนุญาตในประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เซิร์ฟเวอร์ต้องมีแผนบริการข้อมูลมือถือจากผู้ให้บริการเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE

ขั้นตอน

 1. ค้นหาตำแหน่งของการ์ด SIM บนอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย WLAN/LTE M.2
 2. เลื่อนฝาครอบตัวยึดไปด้านหลังแล้วหมุนขึ้น
 3. ค่อยๆ วางการ์ด SIM บนช่องเสียบ
 4. หมุนฝาครอบตัวยึดลงและเลื่อนไปด้านหน้า
  รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ด SIM
  SIM card installation
หลังจากติดตั้งการ์ด SIM แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย WLAN/LTE M.2 (โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย WLAN/LTE M.2)

 2. ติดตั้งโหนด หากจำเป็น (โปรดดู ติดตั้งโหนด)

 3. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

 4. ทำตามขั้นตอนการติดตั้งเพื่อเปิดใช้งานการ์ด SIM:

  หมายเหตุ
  รับรหัส PIN, APN และการตั้งค่าอื่นๆ จากผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการ SIM และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
  • รหัส PIN:

   • เมื่อจำเป็นต้องระบุรหัส PIN ของการ์ด SIM ให้ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ (ใช้ 1234 เป็นรหัส PIN ตัวอย่าง):

     

    sudo uci set network.lte_wan.pincode='1234'

    sudo uci commit network

    sudo /etc/init.d/network restart

   • เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้รหัส PIN ของการ์ด SIM ให้ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:

     

    sudo uci del network.lte_wan.pincode

    sudo uci del network.lte_wan.auth

    sudo uci del network.lte_wan.username

    sudo uci commit network

    sudo reboot

  • APN:

   • เมื่อจำเป็นต้องใช้การตั้งค่า APN ให้ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ (ใช้ 1234 เป็น APN ตัวอย่าง):

     

    sudo uci set network.lte_wan.apn='1234'

    sudo uci commit network

    sudo reboot

   • เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้การตั้งค่า APN ให้ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:

     

    sudo uci set network.lte_wan.apn='internet'

    sudo uci commit network

    sudo reboot

  หมายเหตุ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดค่าการตั้งค่า LTE โปรดดู การตั้งค่า LTE ภายใต้ส่วน การกำหนดค่า CLI สวิตช์แบบฝังตัวสำหรับแพคเกจ LOM ระบบไร้สาย

วิดีโอสาธิต