Skip to main content

ถอดการ์ด SIM

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดการ์ด SIM

ก่อนถอดการ์ด SIM ออก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. ถอดโหนดออกจากช่องใส่ หากจำเป็น (โปรดดู ถอดโหนดคอมพิวท์)

 4. ถอดอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย WLAN/LTE M.2 (โปรดดู ถอดอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย WLAN/LTE M.2)

ในการถอดการ์ด SIM ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:

 1. ค้นหาตำแหน่งของการ์ด SIM บนอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย WLAN/LTE M.2
 2. เลื่อนฝาครอบตัวยึดไปด้านหลังแล้วหมุนขึ้น
 3. ถอดการ์ด SIM ออกจากช่องเสียบ
 4. หมุนฝาครอบส่วนยึดลงและเลื่อนไปทางด้านหน้าเพื่อยึดการ์ด SIM
  รูปที่ 1. การถอดการ์ด SIM
  SIM card removal

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด