Skip to main content

ถอดโหนด

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโหนด

ก่อนที่คุณจะถอดโหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

ขั้นตอน

 1. ในการถอดโหนดออกจากช่องใส่ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ถอดสกรูห้าตัวออกและคลายตะปูควงสองตัวบนโครงยึดสำหรับการจัดส่ง
   รูปที่ 1. การถอดโหนด
   Node removal
  2. ถอดโครงยึดสำหรับการจัดส่งออกจากช่องใส่
   รูปที่ 2. การถอดโหนด
   Node removal
  3. กดปุ่มปลดล็อคและเลื่อนโหนดออกจากช่องใส่
   • ช่องใส่ E1 (โหนด 1U 2)

    รูปที่ 3. การถอดโหนด
    Node removal
   • ช่องใส่ E2 (โหนด 2U 2)

    รูปที่ 4. การถอดโหนด
    Node removal
  หมายเหตุ
 2. ในการถอดโหนดออกจากปลอกสวมโหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลายตะปูควงสองตัวและเลื่อนโหนดออกจากปลอกสวมโหนด
   รูปที่ 5. การถอดโหนด
   Node removal
   หมายเหตุ
   ดูคู่มือการติดตั้งโครงยึดสำหรับรายละเอียดการติดตั้งการกำหนดค่าชั้นวาง โครงยึดราง DIN และโครงยึดแบบติดผนัง หากจำเป็น

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต